Polskie Stowarzyszenie HR

Polskie Stowarzyszenie HR to organizacja non-profit, oparta na społecznej działalności i stawiająca sobie za zadanie krzewienie idei dobrych praktyk HR w firmach, instytucjach i innych podmiotach na terenie całego kraju. Misją PSHR jest integrowanie środowiska profesjonalistów HR w Polsce, umożliwianie dzielenia się wiedzą i wzajemne wspieranie członków. Zarząd oraz Członkowie PSHR chcą też umacniać i dalej rozwijać poczucie tożsamości zawodowej wśród Koleżanek i Kolegów w dużych i małych firmach, ale także w instytucjach administracji publicznej i samorządowej i innych organizacjach. Istotnym zadaniem Stowarzyszenia jest także realizacja projektów ważnych społecznie.

HR DATA FORUM 2022

17 lutego 2022
www.hrdataforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2023 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.