4 lutego 2021

9.00 - 9.10

Otwarcie konferencji

SESJA PLENARNA

9.10 - 9.30

Jakie dane HR wnosi do biznesu, by gwarantować mu sukces w nowej rzeczywistości.

Ostatni rok pokazał jak ważne jest uczenie się i szybkie adaptowanie do nowych warunków. By budować prawdopodobne scenariusze na przyszłość musimy bazować na danych, wyciągać wnioski, podejmować decyzje, często w czasach niepewności obarczone ryzykiem. Rola HR w pandemicznym świecie jest jeszcze ważniejsza, gdyż w nowej realności hybrydowej pracy, kryzysu zdrowia i biznesu, zaangażowany pracownik, lider, który dodaje sensu mojej pracy oraz organizacja budująca kulturę rozwoju tworzy coś więcej. Zamienia przeszkody w możliwości.

- Kiedy rodzi się strategia i czym są scenariusze
- Strategia bez planu i miar to mgliste marzenie
- Jak nawigować, by podążać do celu
- Czy HR w pandemicznym świecie ma większy wpływ na biznes?

Członek Rady Programowej HR Data Club, Dyrektor Personalny, Członek Zarządu
Grupa Żywiec

9.30 - 9.50

Analityka i automatyzacja w procesach rekrutacji w odpowiedzi na wyzwania związane z Covid19

Choć wiele branż przechodzi kryzys związany z epidemią, są takie, które potrzebują właśnie teraz więcej rąk do pracy. Obecna sytuacja wymusza zmiany w sposobie pracy, ochronie pracowników, ale i w sposobie oraz analizach prowadzenia rekrutacji. Bezpośrednie spotkania z kandydatami, które jeszcze rok temu były standardem, obecnie stanowią dość duże ryzyko. Firmy zmieniają więc podejście do rekrutacji, bo zrezygnować z niej nie mogą.

Czy zatem można w obecnej sytuacji myśleć o optymalizacji tego procesu?
Jakie narzędzia zastosować do przeprowadzenie rekrutacji w bezpieczny sposób i szybciej niż dotychczas?
Jakie wskaźniki można analizować i poprawić przy zmianie podejścia do rekrutacji?
Jak automatycznie zbierać dane do ich wyliczenia?

Członek Rady Programowej HR Data Club, Dyrektor Analytics & Automation
Clarite Polska
Data Scientist
Clarite Polska

9.50 - 10.10

O współpracy HR z innymi działami – jak zrozumieć wspólne potrzeby i na tej wiedzy budować właściwą strategię działania

HR ze względu na swoją specyfikę jest często porównywany do serca organizacji. Serce musi jednak współpracować z mózgiem i vice versa. Firma to jeden organizm - każdy narząd wnosi wartość dodaną, jednak musi zdrowo współpracować z całym ciałem i działać na jego rzecz. O tej współpracy będę właśnie mówić podczas swojego panelu. HR jest elementem całej strategii firmy. Prócz wiedzy merytorycznej ważna jest jednak kooperacja, ciągły dialog z biznesem i otwartość na jego potrzeby. Wtedy z „cichego pokoju na piętrze”, z tzw. funkcji wykonawczo- operacyjnej budujemy dział, który ma swoje miejsce przy biznesowym stole firmy.

Członek HR Data Club, People, Culture & Internal Communication Director
Kancelaria Raczkowski

10.10 - 10.30

Jak zachować efektywność w nowej rzeczywistości

Nadzór nad pracą zdalną jest dużym wyzwaniem dla HR Managera. W dobie wszechobecnej cyfryzacji, narzędzia informatyczne wspierają każdy aspekt działania Firmy. Zaprezentujemy rozwiązania umożliwiające kontrolę i utrzymanie poziomu wydajności zespołów w specyficznych warunkach pracy zdalnej.

Wiceprezes Zarządu
AZ Frame

10.30 - 10.45

Premiera raportu z II edycji Badania Analityki HR

Zapraszamy na prezentację wyników drugiego Badania Analityki HR w Polsce, przeprowadzonego wśród przedstawicieli działów HR w firmach działających na polskim rynku. Nadal zapraszamy do udziału w badaniu: https://policzhr.pl 

Założycielka
HRrebels

Co nowego w rozwiązaniach analitycznych dla HR?

10.45 - 11.10

Przerwa na odwiedziny strefy expo

SESJE RÓWNOLEGŁE

ŚCIEŻKA STRATEGICZNA
ŚCIEŻKA SPECJALISTYCZNA

11.10 - 11.40

ŚCIEŻKA STRATEGICZNA

Temat zostanie przedstawiony wkrótce

Senior Human Resources Manager
NTT Ltd.
ŚCIEŻKA SPECJALISTYCZNA

Wideo-weryfikacja w procesach HR

Znalezienie odpowiedniego kandydata i podjęcie decyzji o współpracy nie kończy procesu rekrutacji.
W czasach pandemii i obowiązkowej pracy zdalnej konieczna może okazać się zdalna weryfikacja tożsamości przyszłego pracownika. W takich momentach z pomocą przychodzi system wideo-weryfikacji. To rozwiązanie powszechnie wykorzystywane w branży finansowej, co jest gwarantem jego niezawodności i bezpieczeństwa.
Wideo-weryfikacja pozwala bezpiecznie i sprawnie realizować różne procesy HR-owe, w których niezbędnym elementem jest konieczność potwierdzenia tożsamości.

Dyrektor Sprzedaży
Grupa ProService Finteco

11.40 - 12.10

ŚCIEŻKA STRATEGICZNA

Dyrektor HR jako partner CFO – dobre dane i odpowiednie narzędzia to większa trafność decyzji i realne oszczędności.

Dyrektor HR
AccorInvest
CFO, Członek Zarządu
Grupa Hotelowa Orbis

ŚCIEŻKA SPECJALISTYCZNA

Najważniejsze KPI rekrutacyjne, czyli jak optymalizować proces nie tracąc na dobrym candidate experience?

Niedawne badania pokazują że 71% pytanych firm uznaje analitykę HR za jeden z najważniejszych priorytetów, równocześnie tylko 8 % respondentów przyznało, że posiadają użyteczne dane. Pokazuje to bardzo ciekawą dysproporcję pomiędzy powszechną narracją na temat roli podejmowania decyzji na bazie twardych danych a faktycznym zbieraniem przez organizacje takich informacji. W swojej prezentacji będę starał się pokazać dobre praktyki w wyborze najważniejszych danych analitycznych oraz to, jak je wykorzystywać w bieżącej pracy, aby usprawnić proces rekrutacji.

Country Manager
softgarden e-recruting

12.10 - 12.40

ŚCIEŻKA STRATEGICZNA

Strategiczna mapa kompetencji analitycznych w HR - czyli co musi umieć organizacja aby czerpać korzyści z analityki HR

Członek Rady Programowej HR Data Club, Change and Development Manager
Grupa Fideltronik
ŚCIEŻKA SPECJALISTYCZNA

Rzecz o sprawiedliwości, czyli jak wdrożyliśmy system wynagradzania oparty o wskaźniki ekonomiczne

Case study stworzenia klastrów wynagrodzeń dla Pracowników Retail w oparciu o wskaźniki ekonomiczne – koncepcja techniczna, współpraca z kontrolingiem, komunikacja i lessons learnt.

People & Culture Director
Vision Express
HR Manager
Vision Express

12.40 - 13.10

ŚCIEŻKA STRATEGICZNA

Jak zbudować system badania doświadczeń pracowników aby umożliwić podejmowanie analitycznych decyzji podczas globalnej transformacji organizacji (case study Philip Morris International).

Członek HR Data Club, Lead EX Insights & Analytics
Philip Morris International
ŚCIEŻKA SPECJALISTYCZNA

Jak prezentować dane HR, aby były zrozumiałe i przekonujące dla biznesu?

Członek HR Data Club, Specjalista ds. rekrutacji i wizerunku pracodawcy
WAGO ELWAG
ŚCIEŻKA STRATEGICZNA

Jak wykorzystać narzędzia i metodologie analizy Customer Experience do poprawy business performance

Global Head of People and Organization Development
OLX Group
ŚCIEŻKA SPECJALISTYCZNA

Sztuczna inteligencja w służbie HR – gdzie warto można i warto jej użyć?

13.10 - 13.30

Przerwa na odwiedziny stoisk partnerów

13.30 - 14.30

SESJE DYSKUSYJNE

Równoległe dyskusje to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie – możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy bowiem do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Sesja roundtables to bardzo szerokie spektrum tematów i bogate grono ekspertów w roli prowadzących – tak, aby każdy uczestnik konferencji mógł znaleźć interesującą go najbardziej dyskusję i poznać w ten sposób innych uczestników zainteresowanych tą samą tematyką.

Rotacja pracowników – analiza kosztów i wpływu na biznes

Czy odejście pracownika powoduje jedynie koszt zrekrutowania i szkolenia jego następcy? Jaki wpływ na zespół może mieć odejście kluczowych osób? Jak zidentyfikować kluczowe osoby w zespole? Czy rekrutacja ma wpływ na czas późniejszej pracy wybranych kandydatów?

Członek Rady Programowej HR Data Club, Dyrektor Analytics & Automation
Clarite Polska

Pracownik idealny? Jakich kompetencji poszukiwać u kandydatów do działów HR silnie opartych na analityce?

Jak ważna jest komunikatywności, kreatywność, samodzielność, analityczne podejście vs znajomość zagadnień statystycznych, narzędzi wspomagających analizy (DAX, Python) oraz narzędzi wizualizujących dane (Power BI, Tableau)? Gdzie szukać ekstrawertycznych analityków, którzy będą w stanie zaprezentować wynik swoich analiz i przekazać w sposób zrozumiały wnioski?

Członek Rady Programowej HR Data Club, Dyrektor Strategii i Obsługi HR
Orange
Członek HR Data Club, Menadżer ds. Efektywności
Orange Polska

 

Po co nam oceny? I jak wyciągnąć z nich jak największą wartość dla pracowników, ale i managementu?

Jakie cechy powinien mieć proces oceny, aby był jak najbardziej wartościowy z pkt widzenia pracownika, przełożonego i organizacji? Z czego wynikają różnice potrzeb i czy można je zniwelować? Performance Measurement vs Performance Development - gdzie dzisiaj jest nasza organizacja vs gdzie chcielibyśmy być?

Członek HR Data Club, Ekspert ds. analityki HR

Nie od razu Kraków zbudowano – jak krok po kroku zbudować dział HR oparty na danych?

Od czego zacząć? Jakie wskaźniki mierzyć (i jak je mierzyć), aby można je było analizować i przedstawiać zespołowi zarządzającemu? „Wskaźnikowe must have” i wszystkie inne potrzebne dane do analiz personalnych. Które wskaźniki personalne są ważne dla funkcjonowania i rozwoju firmy? Z czego korzystamy (z jakich narzędzi) przy analizie danych personalnych? Jak często i komu raportować oraz przedstawiać dane (jeżeli nie musimy tego robić).

Członek Rady Programowej HR Data Club, Senior HR Manager, Operations, Central Europe & Nordics
Danone

Pomiar efektywności pracowników zdalnych w dobie COVID19

Czy pomiar efektywności pracy zdalnej jest zawsze możliwy? Czy warto go mierzyć, a może oprzeć się na zaufaniu? Jaką wartość dla firmy niesie pomiar efektywności pracowników zdalnych? Jeżeli mierzyć to co i z wykorzystaniem jakich wskaźników i narzędzi?

Członek HR Data Club, HR Manager
Yves Rocher Polska

Porozmawiajmy o fundamentach: Jak formułować właściwe pytania, aby uzyskać potrzebne nam odpowiedzi? (Choć niekoniecznie takie, jakich oczekujemy).

Członek HR Data Club, Head of HR REE & ESSC
Franke Group

14.30 - 14.40

Zakończenie konferencji

15.00 - 16.30

Fakultatywne miniwarsztaty: Tworzenie rekomendacji stawki wynagrodzenia podstawowego w oparciu o dostępne dane - czyli balansowanie pomiędzy nauką a sztuką.

Opis: Płaca podstawowa to fundament relacji transakcyjnej pomiędzy pracownikiem a firmą. Wynagrodzenie pracownika ustala się przy zatrudnieniu na bazie oczekiwań pracownika oraz polityki wynagradzania w firmie. Wynagrodzenie podstawowe przeważnie ulega zmianie raz w roku. Zarówno przy ustalaniu stawki zatrudnienia jak i przy określaniu wysokości podwyżki (cykl podwyżkowy / awans / kontroferta) pomocne jest myślenie analityczne oraz trzymanie się mocnej zasady racjonalności. Celem warsztatu jest wzmocnienie kompetencji racjonalnego ustalania stawki podstawowej pracownika przez HR i przełożonego.

Na warsztaty obowiązują zapisy.

Prowadzenie:

Członek Rady Programowej HR Data Club, HR Manager
AXA XL

HR DATA FORUM 2021

4 lutego 2021
www.hrdataforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2021 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.